Home

Het Joint Project Nero is de beoogde samenwerking tussen Nederland en Roemenie om mee te helpen ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 de quota gaat voldoen.

prezentare1

Ondanks alle inspanningen en de uitvoering van het energie akkoord waarvoor vele partijen zich inspannen is het aandeel van 14% hernieuwbare energie nog niet haalbaar, alle berichten ten spijt die het tegendeel beweren. De oorzaak ligt hem in het feit dat de beoogde 4500 Megawatt op zee en 6000 Megawatt wind op land op zich al niet voldoende was om aan de quota te voldoen maar door vertragingen en lange doorlooptijden ligt ook de 10500 Megawatt onder vuur. Daarnaast is in 2016 het eindverbruik van energie ook nog eens gestegen en kwam het aandeel herniewbare energie uit op 5,9%, slechts 0,1% meer dan het jaar ervoor.

Toen de Europese Commissie de hernieuwbare energie richtlijn (RED 2009/28) uitbracht was het al lang duidelijk dat er lidstaten zouden zijn die niet aan de norm in 2020 zouden kunnen voldoen, eenvoudigweg omdat het land te klein is en de energieconsumptie heel hoog. Nederland is daar het voorbeeld van.

Met alleen al een electriciteitsconsumptie van 120 Terrawattuur op jaarbasis en een landoppervlakte van 43000 km2 is Nederland niet instaat om te voldoen aan de door Nederland aan haarzelf opgelegde eis van 14%. Er is gewoonweg niet genoeg ruimte tenzij je natuurgebieden en woongenot gaat opofferen aan de missie. Dus heeft de Europese Commissie in 2009 al samenwerkingsmechanismen opgenomen in de Richtlijn. Een daarvan is het Joint Project,

adamclisiT

 

                562 Megawatt op 50 kilometer van de Zwarte Zee

De samenwerking met Roemenie om klimaatdoelstellingen te halen is niet nieuw. In 2006 kocht Nederland al CO2-emissierechten van Roemenië in het kader van Joint Implementation en dus is een hernieuwde samenwerking tussen beide landen voor het bereiken van de hernieuwbare energie quota voor Nederland helemaal zo gek nog niet.

Advertisements