Persbericht

PERSBERICHT

Nederlandse Windmolens in Roemenie de oplossing voor probleemlokaties?

Boekarest, Groningen 10 november 2016

Op dinsdagavond 15 november is er in Grollo een bijeenkomst waarbij afgevaardigden van Provinciale en Gemeentelijke overheden samen met belangengroepen zijn uitgenodigd om te praten over een oplossing voor de windmolenproblematiek in Nederland en in de regio Drenthe in het bijzonder.

Samenwerken op Europees nivo

“Laat ons samen in onze Europese regio de voortrekkers zijn en vandaag nog beginnen met het geven van impulsen voor intensievere samenwerking” zei minister Kamp nog in februari 2013 in Berlijn maar bij de uitvoering van zijn beleid heeft hij ervoor gekozen dat Nederland op eigen houtje aan de hernieuwbare energie quota zal moeten voldoen.

Op 5 oktober j.l. zei de minister er het volste vertrouwen in te hebben dat de norm in 2020 gehaald wordt maar de feiten spreken anders. Niet alleen hebben 11 van de 12 provincies in hun rapportage aan de minister verklaard dat het onwaarschijnlijk is dat ze de opgelegde aantallen windmolens zullen halen, ook zijn er inmiddels meer dan 100 actiegroepen over heel Nederland die tegen de windmolens zijn in hun leefomgeving. Het gevolg van de gekozen strategie van de minister is dat natuurgebieden en leefomgevingen opgeofferd moeten worden voor de plaatsing van windmolens en dan nog halen we de quota niet en het niet behalen van de quota zal Nederland een miljardenboete op gaan leveren.

Er is een alternatief voor het behalen van de quota: Europese Samenwerking

Geheel conform de Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie kan Nederland op grondgebied van een andere lidstaat een windpark laten bouwen die voor de levensduur van het park meetelt voor de energiequota in Nederland, in feite een Nederlands windmolenpark op andermans grondgebied.

De uit Groningen afkomstige Nederlander Markus Vrieling is al jaren actief in Roemenie als adviseur in hernieuwbare energieprojecten en heeft samen met Roemeense ontwikkelaars een plan gemaakt voor een groot windmolenproject van meer dan 1 Gigawatt vermogen. Er is meer dan 7 jaar aan dit project gewerkt en het staat nu klaar om gebouwd te worden. Al sinds 2013 probeert hij de politiek in Nederland ervan te overtuigen dat een “Joint Project ” met Roemenie een goede oplossing is voor knelpunten in Nederland, waarbij in het plan van Vrieling alle subsidie die Nederland aan dat park zou verstrekken weer terugkomt naar Nederland. Bovendien zorgt het plan voor werkgelegenheid in Nederland en Roemenie en voor innovatie en kennisuitwisseling tussen beide landen.

Geen steun vanuit de politiek

De politiek wil daar niet aan en kiest voor het volbouwen van Nederland met windmolens, ook op plaatsen waar dat helemaal niet kan of niet gewenst is. Daarbij wordt als een van de argumenten aangevoerd dat de SDE subsidies in Nederland moeten blijven hetgeen natuurlijk niet het geval is als de leveranciers van de meeste molens in het buitenland zitten en dus de subsidie direct naar het buitenland verdwijnt. Aangezien de generatoren en bladen en torens, zoals het nu lijkt, niet in Nederland gebouwd zullen worden is ook de bijdrage aan werkgelegenheid minimaal bovendien zal de kennisuitwisseling en innovatie plaatsvinden vanuit het buitenland naar Nederland en niet andersom.

De tijd dringt

Platform Storm is al jaren strijd aan het voeren tegen windmolens in de Veenkolonien en nu heeft tot 18 november de tijd om haar bezwaar tegen de bouw van windmolens in de Drentse Veenkolonien bij de Raad van State in te dienen. Maar gezien het feit dat vele andere belangengroepen groepen in Nederland bij de Raad van State al nul op rekest hebben gekregen is succes niet verzekerd.

Markus Vrieling organiseert nu een seminar dat dinsdagavond 15 november in Grollo wordt gehouden waar naast bestuurders van provincie en gemeenten ook de leden van Platform Storm zijn uitgenodigd. Tijdens die bijeenkomst staan twee onderwerpen centraal: Wat is de positie van belangengroepen nu in vele gevallen de Raad van State belanghebbenden in het ongelijk heeft gesteld om toch nog bij een Europese instantie wel gehoor te krijgen en als tweede wordt het alternatief 1 Gigawatt Joint Project in Roemenie gepresenteerd.

Directeur Ciprian Diaconu van Transelectrica, de Roemeense netwerkbeheerder (de “Tennet van Roemenie”) en Dorin Mucea, specialist op het gebied van de geintegreerde Europese energiemarkt (ISEM) komen daarvoor speciaal naar Nederland om uitleg te geven hoe een Joint Project in zijn werk gaat. Na de presentatie in Grollo gaat het gezelschap nog besprekingen voeren in ondermeer Groningen, Assen en Rotterdam met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies

De bijeenkomst begint dinsdag 15 november om 19:00 en wordt gehouden in het Drentse Grollo bij Hofsteenge in de Tuinzaal

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s