Het jaar voor #JointProjectNERO om eraan bij te dragen dat Nederland de 14% gaat halen;nu de politiek nog overtuigen https://goo.gl/F9usMh

Ondanks alle inspanningen die nodig zijn om in 2020 en 2023 aan de hernieuwbare energie quota te voldoen concludeerden CBS/NPB/ECN/Rekenkamer en het Ministerie van Economische Zaken zelf in 2016 dat we de 14% onmogelijk gaan halen. Wel is er goede vooruitgang geboekt met #windopzee maar #windopland gaat meer en meer problemen opleveren. De aanleg van windparken in Drenthe is door de kamer bevroren en drie ondertekenaars van het #energieakkoord zijn naar de Raad van State gestapt omdat ze toch tegen het windpark Fryslân in het IJsselmeer zijn en de bouw ervan willen tegenhouden. Als het gevolg hiervan voelen lokale actiegroepen zich gesteund en is het aannemelijk dat er steeds meer juridische acties zullen komen tegen windmolens op land.

De lage aanbestedingsprijs van #windopzee helpt ook niet mee. De exploitanten van Wind op Zee hebben zeer lage overheidssteun geboden in de biedingen voor Borsele 1-4 maar daarmee kon Wind op Land weleens erg in gevaar komen. Niet alleen is de prijs erg laag, ook is de geboden hulp vanuit de overheid zeer groot, veel groter dan bij Wind op Land. De overheid neemt in feite bijna alle risico’s over van de exploitanten hetgeen een dergelijk lage prijs mogelijk maakt. Het is dus niet juist om deze prijs te vergelijken met parken elders in de wereld waar de risico’s niet door de overheid worden overgenomen en dus wel voor rekening blijven van de ontwikkelaar-exploitant. Echter, investeerders en banken zullen hierdoor aanmerkelijk minder trek hebben in het investeren in wind op land.

Tenslotte is er nog een andere bedreiging: afbreken van windmolens in verband met aflopen van subsidie. Een deel van deze molens zal welliswaar worden vervangen door nieuwere, grote molens maar er is een groot risico aan verbonden dat de nieuwe vergunning wordt geweigerd (Anna Maria Polder) omdat voor een nieuwe, vaak hogere molens opnieuw de vergunning moet worden aangevraagd en dus de kans groot is dat er bezwaar wordt ingediend of strengere eisen worden gesteld. Het RVO heeft berekend dat van de 1680 megawatt binnen enkele jaren buitenwerking gesteld gaat worden het voor 1330 Megawatt onzeker is dat het niet zal worden vervangen.

Daarmee komt de realisatie van doelstelling van 6000MWp Wind op Land steeds verder weg te liggen.

In de rapportage van eind 2015 gaf het RVO op basis van een inventarisatie van het IPO aan dat van de 6000 Win dop Land er nog ruim 3000 gerealiseerd moet worden. Daarvan is er van meer dan 1000  MWp bekend dat die niet aangelegd zullen kunnen worden terwijl daa recentelijk 480 megawatt vooralsnog aan is toegevoegd door kameruitspraken en nieuwe juridische procedures.

tabel1

Cijfers RVO ultimo 2015

Een journalist merkte onlangs in reactie op de lage prijs van Wind op Zee op dat we dus dan de Doggersbank maar vol moeten plaatsen. Maar dat is niet mogelijk omdat de Doggersbank samen de Klaverbank en het Friese Front met de beschermd gebied zijn.

De doelstelling van 14% hernieuwbare energie – een bindend percentage waaraan Nederland zich verplicht heeft – is verder weg dan ooit. In 2016 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie slechts 5,9%, een stijging van 0,1% ten opzichte van het jaar ervoor. De grafiek van nu naar 2020 gaat steeds stijler lopen.

RES2016

Tijd voor nog verdergaande maatregelen dus #JointProjectNERO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s