Wat is een Joint Project en hoe kan dat Nederland helpen bij het behalen van de Energiedoelstelling?

Een Joint Project is een Europese samenwerkingsvorm waarbij twee (of meer) landen een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor het behalen van de hernieuwbare energiedoelstelling.

Omdat het voor sommige landen zeer moeilijk of onmogelijk is om op eigen houtje de RED (Hernieuwbare Energie Richtlijn) doelstelling te halen heeft de Europese Commissie een drietal samenwerkingsmechanismen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat landen die in deze categorie vallen toch de doelstelling kunnen behalen. Deze zijn:

  • Statistische Transfer
  • Joint Project
  • Joint Support Scheme

Bij statistische transfer kan een land dat in een jaar een overschot heeft aan hernieuwbare energie dit doorverkopen aan een land dat tekort heeft.

Bij Joint Project kan een land (begunstigde) in een ander land (gastland) een project neer laten zetten dat voor de gehele levensduur van het project bij zal dragen aan de quotat van het begunstigde land.

Twee of meer landen kunnen samen een subsidieregeling overeenkomen in plaats van ieder een systeem van subsidiering voor zich.

Voor Nederland is een Joint Project het meest geschikt omdat Nederland door de geringe beschikbare ruimte niet op eigen kracht de quota kan halen. Het ministerie van Economische Zaken heeft laten berekenen hoeveel er in 2020 en 2023 haalbaar is en voor beide deadlines is vast komen te staan dat de doelstelling voor hernieuwbare electriciteit niet haalbaar is. Er wordt een tekort van 2,1% verwacht (ECN/REKENKAMER/PBS/CBS). Dit kan echter nog oplopen als er meer projecten Wind op Land niet of niet tijdig gerealiseerd kunnen worden.

Om dit tekort via statistische transfer op te lossen dient er ieder jaar na afloop van het jaar bij een andere lidstaat ingekocht te worden. Dit gaat in de miljarden euro’s lopen.

Voor een Joint Project  hoeft echter slechts een subsidiebedrag betaald te worden. De bijdrage aan het Joint Project NERO hoeft nog geen 100 Miljoen op jaarbasis te bedragen en zal waarschijnlijk na enkele jaren al overbodig worden omdat het project dan al zichzelf kan staan en zonder subsidie winstgevend kan zijn.. een bijkomend voordeel van het Joint Project NERO is dat er niet bovenop de subsidie ook nog eens miljarden extra aan infrastructuur geinvesteerd moet worden.

Het Joint Project NERO kan voor 2020 operationeel zijn en kan tot wel 1400 MWp bijdragen. Op jaarbasis is dat bijna 4.000.000.000 kilowattuur, of zoals men dat tegenwoordig graag rekent: het verbruik van meer dan een miljoen huishoudens.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s