Electriciteit, groene energie en hernieuwbare energie.

Door: Markus Vrieling, co-ordinator NERO Joint Project
Opinie bijdrage

Al eerder heb ik erover geschreven maar telkens weer kom je berichten tegen waarin politici en journalisten(?) er blijk van geven nog niet precies door te hebben waar het om draait als het gaat om hernieuwbare energie. Dat bleek maar weer eens toen er bericht werd over de kabel tussen de Eemshaven en Denemarken:

 “De verbindingen met het buitenland faciliteren de introductie van groene energie”. (http://nos.nl/artikel/2151310-tennet-bouwt-stroomkabel-tussen-nederland-en-denemarken.html)

“Zo kan er bijvoorbeeld meer duurzame windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken.” (http://www.dvhn.nl/groningen/Tennet-legt-325-kilometer-kabel-tussen-Eemshaven-en-Denemarken-21894624.html)

groenekabel

(http://www.eemshavenonline.nl/projecten/groene-cobra-kabel-tussen-eemshaven-en-denemarken/)

Nu zul je je misschien afvragen “waar maakt hij zich druk over” en dan zou ik je meteen gelijk geven ware het niet dat de foutieve benoeming van de herkomst van de electriciteit grote consequenties heeft. Het lijkt er door dergelijk berichtgeving namelijk op dat het helemaal goed gaat komen met onze doelstelling om in 2020 14% hernieuwbare energie te hebben maar niets is minder waar en dat gaat ons allemaal dadelijk een hoop geld kosten.

Al die “groene kabels”en “duurzame wind energie uit Denemarken” is wel leuk maar het helpt ons niet om de quota te halen tenzij we er een goed juridisch kader voor afspreken zodat duidelijk is dat wij ook daadwerkelijk hernieuwbare energie mogen bijschrijven. Want er gaat helemaal geen hernieuwbare electriciteit door die kabel maar gewoon electriciteit waarvan we vooralsnog niet weten wat de bron is. Dat weten we pas wanneer we ook de Certificaten van Oorsprong erbij ontvangen en dan nog alleen wanneer we daar met de leverende lidstaat een overeenkomst in het kader van de RED2009 hebben afgesloten.

“Noorse certificaten verzieken markt groene stroom”

Er is voor Noorse energiebedrijven dan ook geen enkele reden om een apart groene stroomproduct te verkopen. De certificaten zijn met andere woorden in dit land niets waard en kunnen in Nederland worden gedumpt.

Energiepodium, 24 januari 2014

Als je spreekt van Groene energie dat doel je erop dat de energie opgewekt is door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen of biomassa. Echter als je spreekt over hernieuwbare electriciteit dan praat je over electriciteit die ons helpt bij het behalen van onze quota: 14% hernieuwbare energie verbruiken in 2020 en 16% hernieuwbare energie verbruiken in 2023. En dat laatste moeten we hebben en dat kan alleen maar wanneer we de spelregels volgens die we samen in de EU hebben afgesproken en daarvoor moeten we een overeenkomst afsluiten met leverende land.

Een dergelijke overeenkomst voor de levering van hernieuwbare electriciteit kan in de vorm van Statistical Transfer, Joint Project of Joint Support Scheme. Doen we dat niet dan blijft de hernieuwbare electriciteit gewoon meetellen voor de Denen; zouden wij diezelfde electriciteit ook bij onze quota bijtellen dan is en sprake van een dubbeltelling en dat is nu net waarom de Europese Commissie spelregels heeft vastgelegd in de RED2009.

Als er niet een van die drie overeenkomsten met een leverend land wordt afgesloten dan is en wordt het geen hernieuwbare energie die ons helpt om onze quota te behalen.

Dus de kabel met Denemarken is een zeer goede zaak en verstevigt het Europese electriciteitsnetwerk en de leveringsbetrouwbaarheid ervan maar voordat we mogen spreken van “windenergie uit Denemarken” door de kabel dan moeten we eerst daadwerkelijk een overeenkomst met Denemarken sluiten zodat ze ons de CvO’s erbij leveren en wij juridisch correct hernieuwbare electriciteit op ons lijstje mogen bijschrijven.

Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

Statistical Transfer: Dit kan alleen als na afloop  van een jaar blijkt dat het ene land (Denemarken) hernieuwbare energie over heeft en het andere land (Nederland) het overschot wil overnemen. Eigenlijk wordt niet de electriciteit maar de CvO’s overgenomen. Het nadeel van deze formule is dat Denemarken ons een hoge prijs voor de hernieuwbare (deel van-) de electriciteit in rekening gaat brengen die gelijk is of hoger dan wat zij zelf aan subsidie betaald heeft.

Gezamenlijk Support Schema: Dit betekent in feite dat Denemarken en Nederland samen projecten van subsidie zullen voorzien. Dit ligt politiek erg gevoelig want je raakt in feite de controle als land voor een deel kwijt.

Joint Project: Dit kan alleen maar voor projecten die nog niet gebouwd zijn. Dus als Denemarken een nieuw project zou bouwen dan kan Nederland daarvan alle electriciteit en CvO’s bijschrijven. Denemarken heeft al heel veel parken en heeft net de bouw van nog eens 5 parken geannuleerd. Het is niet waarschijnlijk dat er draagvlak in Denemarken te vinden is voor het opofferen van nog meer ruimte op zee of op land voor Nederland terwijl Denemarken er zelfs geen baat bij heeft.

Anders ligt dat bij het NERO Joint Project; lees daar meer over op deze website.

Meer lezen? Renewable energy directive

Over de auteur: Markus Vrieling
Markus is al meer dan 5 jaar verbonden aan het 1 Gigawatt Project in Roemenie; eerst als adviseur en nu als co-ordinator voor de realisatie van het gezamenlijk project tussen Nederland en Roemenie. Na bijna 30 jaar actief te zijn geweest in IT als systeemanalist/ondernemer is hij zich 7 jaar geleden op verzoek van een aantal bedrijven gaan toeleggen op het ontwikkelproces van hernieuwbare energie projecten. Hij is auteur van verschillende rapporten over windenergie en van het Werkboek Hernieuwbare Energie, een gids waarin stap wordt beschreven hoe je stap voor stap een project in Roemenie succesvol ontwikkelt en dat door vele toonaangevende marktspelers is gebruikt om hun projecten te realiseren. In de loop der jaren heeft hij zich vervolgens toegelegd op hernieuwbare energie in Europees verband.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s